Oblíbené odkazy
Fréza je vícebřitý obráběcí nástroj používaný k frézování, třískovému obrábění kovů i jiných materiálů. Obráběcí stroj, který ho používá, nazýváme frézka Frézu najdeme také u gravírovacích strojů. Rozdělují se na manuální (tzv. pantografy) a počítačem řízené plottery (CNC stroje). Pantografy jsou manuální stroje, které využívají šablony písma nebo předlohy ornamentu. Mají různé uspořádání ramen, přičemž na jedné straně ramena bývá vodící kolík a straně druhé gravírovací fréza, či jiný nástroj. Soustava ramen umožňuje výsledek zmenšovat nebo zvětšovat, převracet apod. Podmínkou je ale vždy šablona s tvarem, podle níž vedeme vodící kolík. Pokud si nemůžeme šablonu obstarat (například logo naší firmy přirozeně mezi dodávanými šablonami být nemůže), musíme si jí zhotovit ručně, nebo pomocí gravírovacího plotteru. Gravírovací plottery jsou počítačem řízené. Fréza těchto strojů je vedena na základě počítačového návrhu. Jejich výhodou oproti pantografům je obvykle velká tuhost konstrukce a vedení frézy za pomoci krokových motorů, a z toho plynoucí přesnost výrobku. Servomechanismy využívající pro pohyb frézy šnekové převody a kluzná nebo valivá ložiska dosahují obecně nejvyšší přesnosti. U strojů, jejichž pohyblivé části pohání krokový motor přes ozubené řemeny, je přesnost nižší z důvodu velkých sil, vznikajících ve všech osách (horizontální x, y a vertikální z).